hälsokonto.se innehåller:

  • Vaccinationslista med påminnelsefunktion
  • Barnkonton med tillväxtkurvor, vaccinationer och BVC-dagbok
  • Läkemedelslista med interaktionskontroll
  • Vårdmappar med anteckningar och tillhörande vårddokument
  • Medicinska bilder i DICOM-format t ex röntgenbilder eller ultraljudsbilder från graviditeten
  • Trackers för att mata in och följa upp symptom eller värden (t ex vikt, blodtryck)
  • Delning - patientstyrd, mellan kontoinnehavaren och sjukvården
  • MHA Mobile, för att ladda upp dokument och bilder direkt till MHA-kontot
  • Anslutna hälsoappar - koppla appar till konto för sammanhållen bild av din hälsa
  • Hälsosensorer - eller egenmätare, koppla dem till hälskonto.se för trådlös uppladdning

 

 

Ur bloggen

Upphandling av hälsokonto och överprövningsprocessen

I början på december 2013 kom förvaltningsrättens dom i överprövningen av upphandling av personligt hälsokonto som dåvarande Apotekens Service AB (numera ehälsomyndigheten) genomförde under 2103 på uppdrag av socialdepartementet.

Förvaltningsrätten förordnar att "upphandlingen får avslutas först sedan rättelse har gjorts."

Processen började för 1,5 år sedan när Apotekens Service AB genomförde en sk ”marknadsundersökning” med syfte att ...

→Till bloggen 


Vi har bytt namn till hälsokonto.se!

Vi har bytt namn från myHealthAccount till hälsokonto.se. Vår resa började i Sverige för ca 2 år sedan och nu tycker vi att det är dags att byta till ett namn som visar att vi är ett svenskt hälsokonto, med många specifika funktioner och tjänster för svenska förhållanden. I och med namnbytet börjar delvis en ny resa.

→Till bloggen 

 

Aktuellt

Ny version av MHA Mobile!

MHA Mobile 1.2 finns nu på AppStore och GooglePlay!

Nytt: tillgång till vaccinations- och läkemedelslistan.

 

 

Första versionen av ParkinsonDagboken ute!

Läs mer om ParkinsonDagboken här och om resultatet av vår enkät om Parkinsonpatienters anteckningsvanor.

Bättre kontroll ger bättre hälsa.

Samla allt på en och samma plats.
Mata in, följ upp, organisera, dela ut -
det är din hälso- och vårdinformation.


Dela med dig.

Dela det du vill på ditt konto med inbjudna
kontakter. Ta hand om hela din familjs hälsoinformation.


Överallt. Alltid.

Med hjälp av hälsokonto.se når du
din hälsoinformation var och när du vill.
Praktiskt. Effektivt.


Håll dig uppdaterad.

Prenumerera på informationsbrev och
nyheter från företag och organisationer
som passar din hälsoprofil eller sjukdomsbild.


Prata med din vårdgivare.

Be dem skicka kopior på provsvar,

röntgenbilder eller journalanteckningar

till ditt konto. Enkelt och säkert.


Hög säkerhet och sekretess.

Du kan känna dig trygg med att vi i
varje steg ser till att data hanteras
med hög säkerhet.